Vannkraft

Vannkraft er kraft som kommer fra energien fra fallende eller raskt rennende vann. Vannet samles i en rørgate. I enden av rørgaten skyver vannet mot bladene i en turbin og får dem til å rotere. Turbinen spinner en generator som produserer strøm.

Vannkraft er verdens ledende kilde til fornybar elektrisitet og står for omtrent en sjettedel av verdens strømforsyning. Lokalprodusert vannkraft forsyner kloden med billig fornybar elektrisitet. Den er ren, pålitelig, og produserer null utslipp.

Visste du at

I Norge kommer 91% av all produsert elektrisitet fra vannkraft

Det tilsvarende tallet for Norden er 51%, noe som viser vannkraftens sterke posisjon i denne regionen. Med over 33 Giga Watt (GW) installert kapasitet er Norge den 8. største vannkraftprodusenten i verden.

Norge er på verdenstoppen i vannkraft

Etter mer enn 100 år med utbygging og drift av vannkraftverk har Norge og Norden utviklet sterke kunnskapsklynger med kompetanse i verdensklasse innen denne sektoren. I flere tiår har denne kompetansen blitt eksportert globalt.

Småskala vannkraft er i sterk utvikling

Siden tidlig 2000-tallet har den nordiske småkraftindustrien vokst raskt opp til en årlig produksjon på rundt 17 TWh. Omtrent 65% av denne produksjonen ligger i Norge. Rundt 10% av all norsk strømproduksjon kommer fra småkraftverk. Småkraftindustrien er svært fragmentert, men har nå begynt å konsolidere seg. Nye eierskap og samarbeidsstrukturer dukker opp og tiltrekker nye kilder til kapital. Blåfall spiller en ledende rolle i denne utviklingen, i nært samarbeid med norske leverandører, lokale interessenter og entreprenører.

Det Nordiske kraftmarkedet ledende innenfor utviklingen av et integrert strømmarked

Som et resultat av energiloven fra 1991 var Norge blant de første landene i verden som avregulerte energisektoren og ledet utviklingen av et integrert nordisk strømmarked. I dag er prismekanismene basert på et fullbefarent, flytende, og konkurransedyktig fysisk marked. Nord Pool Spot setter en daglig spotpris – Elspot – for det nordiske markedet som en helhet. Kraftkabler forbinder Norden med det kontinentaleuropeiske kraftmarkedet. Kraftderivater handles på Nasdaq OMX Commodities Exchange opp til 10 år inn i fremtiden, og enda lenger i OTC-markedet.