Bærekraft

Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner; økonomi, miljø og sosiale forhold. Vannkraften ruster oss for fremtiden, og det er totalbalansen som er essensiell med samspill mellom natur, miljø og verdiskapning.

Blåfall står fast på å støtte det lokale miljøet, befolkningen og verdier (i vår virksomhet).

Grønn og fornybar

Med null utslipp er vannkraft en 100% grønn og fornybar energikilde. Norge har en topografisk utforming som er nærmest perfekt for vannkraft. Med rikelig nedbør, høye fjell, dype daler og tilhørende elver har vi tilgang på råvarene som muliggjør utbygging av bærekraftig kraftproduksjon.

Klima

Det blir muligens både villere og våtere klima i de kommende tiårene, og av den grunn så bygges kraftverkene slik at de nærmest autonomt kan står å produsere ren elektrisk kraft gjennom generasjoner, med kun et minimum av årlig inspeksjon og vedlikehold. Natur, miljø og samfunn spiller på lag for en bærekraftig utvikling, hvor kraftbehovet til dagens befolkning blir tilfredsstilt uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner; økonomi, miljø og sosiale forhold. Vannkraften ruster oss for fremtiden, og det er totalbalansen som er essensiell med samspill mellom natur, miljø og verdiskapning.