Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Blåfall innhenter, behandler, lagrer og bruker personopplysningene om deg. Til lagring av dine personopplysninger benytter vi følgende tjenester fra eksterne nettsider / systemer som er eid og driftet av andre virksomheter. Disse omfatter:

Med mindre det ikke er spesifisert i denne erklæringen, har vi ikke ansvar, innsyn og innhold om personopplysninger som legges inn på eksterne nettsteder.

Ved kommentarer eller spørsmål til behandling i vår erklæring kan dette rettes til:

Blåfall AS

kontor: Parkveien 33B, 0258 Oslo

Daglig leder: Per Espen Watle Telefon: +47 979 64 656

E-post: post@blaafall.no

Blåfall er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

Personopplysninger er frivillig å oppgi.

Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål:

  • Bruk av e-postadresse til utsending av nyhetsbrev og annet materiell via våre nettsider.
  • Din IP-adresse er anonym, men kan brukes til oppfølgende digital reklame via remarketing. 

Statistikk

Vi benytter Google Analytics som lagrer anonyme data om statistikk. Dette gir oss brukergenererte data som er anonyme, men som kan hjelpe oss til å forbedre innhold og brukervennlighet for siden.

Slik informasjon knyttes ikke direkte til deg som bruker, og benyttes til statistikk som:

Hvor mange besøker nettstedet, besøksvarighet, hvilken nettleser besøket kommer fra, søkeord som benyttes, hvor besøkende kommer fra.

Vi opplyser om benyttelse av Cookies på våre nettsider. Dette er lagring fra nettleser fra PC eller mobile enheter. Mer informasjon om anonymiserte IP kan finnes her:

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=no

Nyhetsbrev og henvendelse via skjema eller tilsendt e-post

For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må fornavn, etternavn og e-postadresse registreres. Ved «kontakt oss»-skjema, vil vi også be om telefonnummer. Ved henvendelser til oss via epost gjennom våre nettsider eller at du sender e-post til oss med en e-post klient vil alle innsendte data kunne bli lagret. Du har retten til når som helst å få data slettet og også få lagret data overført på fil levert til deg. Du har rett til innsyn i egne opplysninger. Ved ufullstendige, uriktige eller at du ikke selv har adgang til å rette feil, så skal våre kontaktopplysninger benyttes for å rette eventuelle feil. Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38 

For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte og godkjente personell i virksomheten som behandler informasjonen du gir ut. Dette ivaretas med gode rutiner for personvernopplysninger.

Denne erklæringen gjelder for alle brukere av vår nettside. Det kreves at brukere aksepterer / godkjenner erklæringen. Ved aksept kan dine personopplysninger behandles i samsvar med denne personvernerklæringen og overføres til IT / databehandlere eller tredjeparter. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av lokal rett.

Virksomheten forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre personvernerklæringen, og er gjeldende fra den publiseres.

Sist revidert: 14.april 2021