Om Blåfall

Vi i Blåfall utvikler, bygger og eier vannkraftverk i hele Norge.

Våre ansatte utgjør et høyt kvalifisert energiteam. Vi har til sammen mer enn 100 års bransjeerfaring fra fornybar energi og fra vannkraft spesifikt, fra både store og små prosjekter.

Blåfall-teamet har vært banebrytende innen småkraftindustrien siden 2000-tallet. I over 20 år har vi vært med og ledet utviklingen av denne sektoren. Vi verdsetter høyt våre gode relasjoner med grunneiere og lokale interessenter. Med dette tar Blåfall en aktiv rolle også i videreutviklingen av bransjen.

Hvordan finansieres utviklingen av ditt vannkraftverk?

Vår finansiering skjer gjennom en kombinasjon av fond og norsk sparebank, som sikrer en konstant og tilstrekkelig tilgang på nok finansielle midler for å realisere alle bærekraftige prosjekter. Denne finansielle strukturen passer meget godt med Blåfall sin overordnede strategi om å utvikle og realisere nye småkraftverk.


Ansatte

Per Espen Watle

Per Espen Watle

Styreleder

Utdanning
MBA fra University of Cambridge (UK), M.Sc. fra Handelshøyskolen BI.

Utvalgt erfaring
Grunnlegger, rådgiver og styremedlem for et stort antall selskaper. Tidligere leder for Corporate Finance i Sparebank1 Markets, grunnlegger av Norsk Kraft, adm. dir. i Norden Energi, leder for strukturerte produkter i Svensk Kraftmäkling, og Produktsjef Elektrisitet i HydroTexaco.

Lars Jacob Haugom

Lars Haugom

Daglig Leder

Utdanning
M.Sc. innen Geofag og Pet. teknologi fra NTNU.

Utvalgt erfaring
Over 20 års erfaring fra energibransjen, både nasjonalt og internasjonalt. De siste fem årene har han jobbet med 1 TWh produksjonsvekst innenfor nybygging og kjøp av småkraftverk.

Monika Niziolek

Finance Manager

Utdanning
B.Sc. Economics fra University of Humanities and Economics i Lodz.

Utvalgt erfaring
12 års erfaring som finance manager, hvorav 5 år hos Blåfall og 7 år hos Diakrit Norway AS.

Jobbet i Blåfall i 5år, tidligere jobbet i 7 år som accounting and financial manager i Diakrit Norway AS.

Øistein Mathisen

Øistein Mathisen

Utviklingssjef

Utdanning
B.Sc. i økonomi og markedsføring fra Handelshøyskolen B.I

Utvalgt erfaring
Over 10 års erfaring med prosjektutvikling av vannkraftverk, fra Fjellkraft, Clemens Kraft og nå Blåfall. Har tidligere erfaring fra leverandørsiden til byggebransjen.

Eivind Gaarden

Utbyggingssjef Vannkraft

Utdanning
Elektro og Elkrafting fra UiT Narvik

Utvalgt erfaring
12 års erfaring med småskala vannkraft. 29 års erfaring med utvikling, produksjon og vedlikehold av produkter for Forsvaret og det sivile markedet herunder utstyr og styringer til kraftbransjen.

André Aune Bjerke

André Aune Bjerke

Prosjektleder

Utdanning
B.Sc. ingeniørfag – bygg fra UiO

Utvalgt erfaring
12 års erfaring fra vannkraftbransjen med kompetanse innen flere emner som utvikling av nye prosjekter, prosjektledelse i utbyggingsprosjekter, og drift av ferdige kraftverk.

Tore Birkeland

Tore Birkeland

Prosjektleder

Utdanning
Bygg og anleggsingeniør, Byggmester, Takstmann, og Vassdragsteknisk ansvarlig fra UIT Narvik, UIS Stavanger, og NTNU Trondheim

Utvalgt erfaring
35 års erfaring innen bygg, anlegg og vannkraft.

Sol Angelica Grønås

Sol Angelica Grønås

Økonomi og Administrasjonsmedarbeider

Utdanning
B.Sc. i International Business Relations fra IBS Budapest

Utvalgt erfaring
6 års erfaring med økonomi og administrasjon innen LPG og vannkraftbransjen.

Rune B. Sveinsen

Prosjekteringssjef

Utdanning
B.Sc. El-kraft fra Trondheim Ingeniørhøgskole / Høgskolen i Sør-Trøndelag og NTNU Trondheim

Utvalgt erfaring
20 års erfaring fra småkraft bransjen fra Fjellkraft, Nordkraft, Clemens Kraft, og Blåfall med hovedvekt på prosjektering av utbyggingsprosjekter samt utvikling og tidligfase beregninger av nye prosjekter. Har jobbet en del med prosjektledelse i småkraft utbyggingsprosjekter og drift av småkraftverk. Er elektroinstallatør og har tidligere jobbet 10 år i bygg- og anleggsbransjen som elektroentreprenør, samt industri-automasjon og PLS styresystemer.

Ludwig Biselius

Business Controller

Utdanning
B.Sc. i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI.

Utvalgt erfaring
4 års erfaring fra konsulentselskaper innenfor regnskap og økonomi for flere typer virksomheter.


Forpliktelser

  • Vi forplikter oss til å respektere menneske- og arbeidstakerrettigheter som fastsatt i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper (MNE) og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), inkludert ILOs kjernekonvensjoner og verdenserklæringen om menneskerettigheter.
  • Vi forplikter oss til å respektere standarder som hindre korrupsjon og bestikkelser, og har implementert dette i våre retningslinjer og prosedyrer.

Kontakt oss

post@blaafall.no

For generelle spørsmål:
Lars Haugom – +47 982 96 675

For grunneierrelaterte henvendelser:
Øistein Mathisen – +47 901 82 892

Parkveien 33B, 0258 Oslo

Org nr 914 546 702

Vi gleder oss til å motta dine henvendelser og vil kontakte deg så snart som mulig!

Kontaktskjema