Blåfalls 9 steg

1 Finansiering

Å bygge ut et småkraftverk koster mye penger. Blåfall stiller med kapital slik at prosjektet kan komme raskt i gang.

2 Forberedelsene er halve jobben

Nøyaktige vannmålinger, realistiske beregninger av framtidig kraftproduksjon og riktig dimensjonering av kraftverket er med på å sikre småkraftverkets suksess. For å kunne søke om konsesjon, er det også nødvendig å gjøre undersøkelser av det biologiske mangfoldet i området.

3 Konsesjonssøknad

NVE bruker fra to til fire år på behandle søknaden. Blåfall følger opp og gjør tilleggsundersøkelser hvis vi ser at det blir nødvendig.

4 Detaljprosjektering

Blåfall setter i gang arbeidet med å finne ut hvordan vannfallet ditt kan utnyttes best mulig. Vi starter detalj-prosjekteringen av kraftverket, gjør beregninger og sørger for nødvendige tillatelser.

5 Anbudsfase

Blåfall henter inn anbud fra leverandører og entreprenører som vi vet leverer høy kvalitet. Vi bruker lokale firmaer så langt det er mulig.

6 Bygging

Blåfall stiller med en erfaren byggeleder som følger opp at alle parter leverer det de skal - når de skal.

7 Optimalisering

Blåfall tester at kraftverket fungerer optimalt og gjør nødvendige justeringer.

8 Kontraktsperiode

Blåfall står for drift og vedlikehold i hele kontraktsperioden - gjerne i samarbeid med deg.

9 Kraftverket er ditt

Grunneieren overtar kraftverket.